עמוד בית  מפת אתר  צור קשר  |  English
| פרופיל המשרד | תחומי עיסוק | מידע מקצועי | מן התקשורת | ימי עיון והשתלמויות | רשימת תפוצה | שאל את המומחה | דרושים |

גילוי מרצון - גילוי נאות

רשות המיסים פועלת באפיקים שונים במטרה להילחם בהון השחור. במסגרת מגמה זו הרשות משתפת פעולה עם רשויות המס בחו"ל בנקים וכדומה והכל על מנת להטיל את רשת המס על כל החייבים בדיווח ותשלום  מס בישראל. במקביל למגמה זו מאפשרת הרשות לנישומים לדווח על הכנסותיהם בטרם החל נגדם הליך של חקירה וזאת ללא חשיפה פלילית ככל שהגילוי הינו מלא ונאות. חלון הזמנים שניתן על ידי רשות המיסים ייסגר ביום 31.12.16 טווח זמנים הולם להסדרת הנושא.

להלן דרך טיפול מקדמי אנונימי כמו גם הליך מקוצר בתנאים כדלקמן:

 1.   בקשה אנונימית

בטרם יציאה לדרך ניתן לבדוק באופן אנונימי את שיעור המס אשר יחול  על הנישום וזאת עד ליום 6.9.15 במסלול זה ניתן להגיש בקשה אנונימית לסמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין ורק הוא יהיה מוסמך לאשרה. על הבקשה המוגשת לכלול את כל המידע הרלבנטי לרבות לאילו שנות מס מתייחס הגילוי, מקור ההון, מקור ההכנסה, פירוט סכום ההכנסה וחישוב אומדן המס. לבקשה יצורפו מסמכים ואסמכתאות לאימות הנתונים.

 הבקשה תופנה לגורם אזרחי מטפל (פקיד שומה ממונה תחנת מע"מ, מנהל מיסוי מקרקעין, גובה מכס וכו') אשר בתום 90 יום יבחן את חבות המס הנובעת מהבקשה, בתום 90 ימים על מגיש הפניה האנונימית יהיה למסור את פרטיו להמשך טיפול גלוי. במידה ולא יחשפו הפרטים תדחה הבקשה.

 

2.   מסלול מקוצר

 במסלול זה תוגש הבקשה לגילוי לסמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין שלרשות המיסים בצירוף דוחות מתקנים לשנות את הגילוי. במידה והבקשה עומדת בתנאי נוהל גילוי מרצון – ובמידה וסך ההון הנכלל בבקשה אינו עולה על סך של 2 מיליון ₪ וההכנסה החייבת ממנו אינה עולה על 0.5 מיליון ₪, תאושר הבקשה ותועבר לגורם האזרחי הרלוונטי לקליטתה ולהנפקת שובר התשלום. עם תשלום השובר תוך 15 יום יסתיים הטיפול בפניה ללא הליכים פליליים.

קיזוז הפסדים במסגרת נוהל זה –

במסגרת הוראת שעה זו, נקבע כי ניתן יהיה לקזז הפסדים הנובעים מהגילוי מרצון עצמו אך ורק נגד הכנסות מהגילוי מרצון עצמו, והכל התאם לכללי הקיזוז הרגילים. עוד נקבע כי לא יותר קיזוז הפסדים שלא ינוצלו בשנות הגילוי בשנים העוקבות וכי הפסדים שדווחו במסגרת דוחות שהוגשו לרשויות המס בארץ לא יותרו לקיזוז כנגד ההכנסות הנכללות במסגרת הגילוי.

 

זכויות שמורות  © פרופ' ביין ושות' - משרד עורכי דין 2009. נבנה ע"י כתום בניית אתרים
מעלה השחרור 17, חיפה 33284, טל: 04-8668990, פקס: 04-8668991, office@beinlaw.co.il