עמוד בית  מפת אתר  צור קשר  |  English
| פרופיל המשרד | תחומי עיסוק | מידע מקצועי | מן התקשורת | ימי עיון והשתלמויות | רשימת תפוצה | שאל את המומחה | דרושים |

מילון מונחים

ד
ה
ו
ז
ט
י
כ
נ
ס
ע
צ
ק
ר
ש
ת
א
 
 ארנונה

מס המוטל על תושבי יישוב מסוים, למימון פעולתה של הרשות המקומית. גובה הארנונה נקבע לפי שטח הנכס שעליו היא מוטלת, לפי סוג השימוש בנכס (מגרשים, מגורים, מסחר).

ב
 
 בוררות

(ארביטרציה) היא שיטה אלטרנטיבית ליישוב סכסוכים, בה צדדים למחלוקת מסכימים להציג את עמדותיהם בפני בורר שהוא צד שלישי אובייקטיבי, על מנת שיכריע בסכסוך.  

ג
 
 גישור

שיטה אלטרנטיבית ליישוב סכסוכים, שבה גורם נייטרלי מסייע לצדדים לסכסוך להשיג הסכם, בעניין שבו לצדדים יש אינטרס משותף יחד עם חילוקי דעות.

ח
 
 חוזה

התקשרות חוקית בין שני צדדים או יותר, שבו מתחייב כל צד לעשות משהו למען הצד השני בעבודה או בתשלום וכדומה: חוזה מסחרי, חוזה שכירות. חוזה הנו ביטוי חברתי משפטי להסכמה הנובעת ממפגש רצונות בין שני צדדים כשירים. ההתקשרות בחוזה היא פעילות יום יומית, המתבצעת על ידי כל. 

ל
 
 ליטיגציה
ייצוג תובעים ונתבעים בבתי משפט ובבתי דין, על ידי עורכי דין.
מ
 
 מכרז
תחרות מאורגנת, הליך של פנייה לקבלת הצעות לביצוע עבודה, לאספקת מוצר או שירות מסוים, או לרכישת נכס. הפניה למציעים יכול שתהיה כללית, ויכול שתופנה לקבוצה מוגדרת של מציעים. השימוש במכרז נפוץ ואף מחויב על-פי דין במגזר הציבורי, אך נעשה בו שימוש גם במגזר הפרטי.
 
 מס
תשלום חובה לשלטונות לצורך מימון הפעולות של השלטון, מבלי שקיים יחס כלשהו בין היקף התשלום לשירותים אותם השלטון מספק. במדינת חוק הטלת מס נעשית באמצעות חוק, וגבייתו נעשית ברגיל באמצעות רשות ממשלתית.
 
 מס הכנסה

מס ממשלתי הנגבה מכל תושב שהכנסתו השנתית עולה על המינימום החוקי לצרכי המחיה לו ולמשפחתו. המס הוא בדרך כלל פרוגרסיבי - ביחס עולה לגודל הכנסתו המוצהרת של האזרח.

 
 מס רכוש
מס המוטל על ידי הממשלה על קרקע ובנינים או גם על רכוש אחר כגון ציוד תעשייתי ומסחרי, כלי רכב וכדומה. המס מוטל כאחוז מסוים מערך השכירות (דמי שכירות שנתיים של הנכס) או מערך השוק של הנכס; ולגבי נכסים אחרים, כאחוז מסוים מערך השומה שלהם. קביעת ערכים אלה היא הבעיה העיקרית בגביות מס זה. בישראל חוק מס רכוש וקרן פיצויים משנת 1961 שילב בתוכו את החוקים הקודמים, כגון: פקודות מס רכוש עירוני, מס רכוש חקלאי וחוק הארנונה על נזקי מלחמה. בשנת 1981 בוטל בישראל מס הרכוש, פרט לגבי קרקע שאינה חקלאית.
 
 מע"מ

מס לפי אחוז קבוע שהממשלה גובה מכל מי שמיצר או מוכר מוצר מסוים, על יסוד הקביעה כי כל מוצר עבר ממצבו הגולמי ועד לשווקו תהליך של תוספת בערכו ובמחירו.

 
 מרכז השקעות
רשות שלטונית, חלק בלתי נפרד ממשרד התמ"ת, אשר תכליתו לעודד הקמה והרחבה של מפעלים תעשייתיים, מבנים לתעשייה, מלונות, מפעלי תיירות ועוד, ע"י מתן הטבות במסלולים שונים לתוכנית השקעות. הגוף המרכזי במרכז ההשקעות הוא המינהלה שבה חברים נציגי משרד התמ"ת, האוצר, התיירות, החקלאות, משרד ראש הממשלה ונציג הציבור.
 
 משפט אזרחי
שם כולל לכל אותן הנורמות המוכרות בדין והמסדירות את מערכות היחסים בעניינים שבין  גופים אזרחיים (פרט, תאגידים, גופים אזרחיים אחרים) או בין אדם לחברו ואינו בתחום הפלילי.
 
 משפט מנהלי

המשפט המנהלי הוא תחום במשפטים המסדיר את פעולותיהן של רשויות המנהל הציבורי השונות - שירות המדינה, רשויות מקומיות וכדומה. תחום משפטי זה עוסק במגוון קטגוריות: מבנה המינהל, סמכויות המינהל, דרך הפעלת הסמכויות (ההליך המנהלי), שיקול הדעת המנהלי, הפיקוח על הרשות המנהלית,  הרשות המנהלית בתחום המשפט הפרטי. התפיסה המדריכה את המשפט המנהלי היא תפיסת גופי המנהל כנאמני הציבור - ולכן מוטלות עליהם חובות מוגברות באשר ליחסן לאזרחים, שאינן מוטלות באופן רגיל על גופים פרטיים. אחד ההבדלים המרכזיים שבין האדם הפרטי לבין גוף המנהל הוא הדרישה לקיומו של עקרון החוקיות. בניגוד לבני אדם, אשר ביחס להם העקרון הוא כי "כל שלא אסור - מותר", הרי שביחס לגופי המנהל, העקרון הפוך - כלומר "כל שלא מותר במפורש בחוק - אסור". לכן, כל פעולה מנהלית דורשת ראשית לכל סמכות מפורשת בחוק לעשייתה. מעבר לדרישת הסמכות, על הגופים המנהליים לעמוד גם בדרישות פרוצדורליות שונות - כגון החובה להעניק זכות טיעון למי שנפגע מפעולותיהן, החובה להתנהל בשיוויון וכך הלאה. המישור השלישי לבחינת פעולות המנהל הוא בחובתן לעמוד במבחני סבירות, שוויון, ושאר המבחנים הכלליים במשפט הישראלי.

 
 משפט מסחרי

הנורמות המשפטיות החלות על הפעילות העסקית החל משלב הקמתו, דרך גיוסי הון ומימון, עריכת הסכמים, ייעוץ משפטי, תביעות והגנות.

 
 משפט פלילי
המשפט הפלילי בא להסדיר את חיי החברה כחברה, על ידי הגדרת התנהגויות מסוימות כבלתי-חוקיות, וזאת באמצעות כללי עשה ואל-תעשה. אדם המפר כללים אלה יוחשד בביצוע עבירה פלילית, עלול לעמוד לדין, ולהיענש בהתאם לעונשים הקבועים בחוק. המשפט הפלילי חל על תחום מצומצם של התנהגויות אנטי-חברתיות, ובא לקבוע כללי הימנעות מהתנהגויות אלו באמצעות הרתעה, העמדה לדין, ענישה וקלון. המשפט הפלילי מאופיין בכך שהחברה רואה את האינטרס לאכיפתו ככזה המוטל קודם כל על המדינה, באמצעות התביעה הכללית, אף כי הנפגע העיקרי מההתנהגות הפלילית יהא מתלונן פרטי אחר בחברה.
פ
 
 פיצויי מלחמה

עסקים רבים, וכן עובדים שכירים ועצמאים, נפגעו מהמצב הביטחוני בשדרות ועוטף עזה, בין אם בצורה ישירה או בצורה עקיפה, עקב מיעוט לקוחות ואובדן הכנסה.
החוק קבע תקנות שנועדו לסייע לעובדים ולמעסיקים להמשיך ולהתפרנס גם בתקופות חירום. מה נחשב לנזק? איך ומתי מקבלים פיצויים? האם עובד חייב להגיע למקום עבודתו? מה עושים אם הילדים נשארים בבית?

זכויות שמורות  © פרופ' ביין ושות' - משרד עורכי דין 2009. נבנה ע"י כתום בניית אתרים
מעלה השחרור 17, חיפה 33284, טל: 04-8668990, פקס: 04-8668991, office@beinlaw.co.il